Online űrlapok elektronikus ügyintézéshez

Felhasználási feltételekA jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az eGov Tanácsadó Kft. (1056 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett cegirnok.hu - https://www.cegirnok.hu/online - oldalon elérhető e-ügyintézést támogató szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg az a természetes, vagy jogi személy, aki a cegirnok.hu/online szolgáltatásait igénybe veszi. Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid tájékoztató keretében, a Kezdőlapon értesíti a Felhasználót.

1. A Szolgáltatás használata
A Cégírnok Online felület célja, hogy Felhasználó a weboldalon található online űrlapok segítségével, az elektronikus ügyintézési folyamatok részeként benyújtandó nyomtatványokat elektronikus formátumban (pl. xml) elkészítse. Szolgáltató Felhasználó által készített tartalmat nem archiválja, a mentésről való gondoskodás Felhasználó feladata. Szolgáltató bármikor jogosult a cegirnok.hu/online szolgáltatásainak módosítására, felfüggesztésére, vagy megszüntetésére.

2. Felelősség
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás 100%-os hibamentessége nem garantált; Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotában („as is”), a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy a Szolgáltatás használatával elkészülő nyomtatványok befogadhatósága egy külső szervezet (a Cégszolgálat eljárásának függvénye). Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Szolgáltatás nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, az internetes hálózat kimaradásából, megszakadásából, bármilyen jellegű romboló alkalmazások, vagy programok (vírusok, férgek stb.) következtében keletkeztek. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatást jelen Szabályzat szerinti felelősségkorlátozásokra tekintettel veszi igénybe.

3. Adatvédelem
Szolgáltató a https://www.cegirnok.hu/online weboldalt biztonságos SSL titkosított csatornán üzemelteti, így a bevitt adatok csak a Felhasználó számára láthatóak. A kitöltéskor előálló adatokat Szolgáltató kizárólag az XML előállítására használja fel, de nem tárolja és nem is továbbítja azokat.