Cégírnok-verziók


2024-05-15 / v4.24.4.2
Változások
 • IM szerződésminta XML séma módosításai
2024-04-08 / v4.24.4.1
Változások:
 • Szerződésminta xml séma változása
 • Egyéb hibajavítás
2024-04-02 / v4.24.3.1
Változások
 • Új, a Cégszolgálat által közzétett kft. és egyszemélyes kft. szerződésminták
  (séma: https://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/letesitookirat-20240101.xsd )
2024-02-13 / v4.24.2.1
Változások:
 • kft, egyszemélyes kft. szerződésminta tartalmi javítása
 • jelzálogjog rovat hibajavítása a formanyomtatványon
2024-01-26 / v4.24.1.7
Változások:
 • 2024. január 1-jétől érvényes xml cégnyomtatvány séma alkalmazása
 • Kft. és Egyszemélyes Kft. szerződésminta hatályos verziói
2023-09-19 / v4.23.5.1
Változások:
 • Egyéb javítások
2023-09-12 / v4.23.4.1
Változások:
 • 2023.08.20-tól érvényes nyomtatvány séma módosításai
 • 21/2006. (V. 18.) IM rendelet szerinti új szerződésminták
2023-07-26 / v4.23.3.1
Változások:
 • Program bezáráskor fellépő hiba javítása
2023-02-27 / v4.23.3.0
Változások
 • XML sémaváltás a 2023.01.01 -es verzióra
 • Kitöltéskor figyelmeztető visszajelzések pontosítása
 • Egyéb javítások
2023-01-30 / v.4.23.2.0
Változások:
 • Webes előnézet funkció
 • Év eleji sémaváltással kapcsolatos módosítások/javítások
2022-12-30 / v4.23.1.3
Változások:
 • 20221001-es XML sémának megfelelő kérelmek előállítása (2023.01.01-től csak ez alkalmazható)
 • Módosult az ÁSZF
2022-09-28 / v4.10.21.4
Változások:
 • Cégbizonyítvány importálási hiba javítása
2022-09-26 / v4.10.21.3
Változások:
 • Kompatibilitás az Online céginformáció (Occsz) 20220901-es sémával
2022-09-09 / v4.10.21.2
Változások:
 • A 20220901-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2021-09-15 / 4.10.20.1
Változások:
 • A 20210401-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2021-02-03 / v4.10.19.2
Változások:
 • Külföldi vállalkozás magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás adatainál a cég kézbesítési megbízott magadásának lehetősége.
2021-01-17 / v4.10.19.1
Változások
 • A 20210101-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2020-07-21 / 4.10.18.3
Változások:
 • Kézbesítési megbízott adatainak változásai
  ([21/2006 (V. 18) IM rendelet 1. számú melléklet D) IV. 1) pont b) alpont bd)], [21/2006 (V. 18) IM rendelet 1. számú melléklet D) IV. 1) pont c)])
2020-06-19 / v4.10.18.1
Változások:
 • A 20200528-as kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2020-04-27 / v4.10.17.3
Változások
 • Postai irányítószám adatbázis frissítése
 • Egyéni cég vállalkozó nyilvántartási száma
2020-03-03 / v4.10.17.2
Változások
 • Bt. és Kkt. szerződésminták javításai
2020-01-24 / 4.10.17.1
Változások:
 • Áfa nyilatkozat ellenőrző algoritmus módosítása
2020-01-05 / 4.10.17.0
Változások:
 • 2020 január 1-től a NAV nyilatkozatnban nem jelölhető az "U" pont
2019-10-31 / v4.10.16.1
Változások
 • Jegyzett tőke rovatnál ezentúl megadható a változás időpontja
2019-09-17 / v4.10.16.0
Változások
 • A 20190917-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2019-05-09 / v4.10.15.1
Változások:
 • Posta irányítószámok frissítése
 • Egyéb javítások
2019-01-07 / v4.10.15.0
Változások:
 • A 20190101-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások
2018-10-11 / v4.10.14.3
Változások
 • TEÁOR ellenőrzés javítása
 • Kézbesítési megbízottaknál az adószám kezelése
2018-09-27 / v4.10.14.2
Változások:
 • Országkódok frissítése
 • Nyilatkozatmintákban a KASZ automatikus kitöltésének javítása
2018-09-16 / v4.10.14.1
Változások
 • A 20180905-ös kérelem XML sémának megfelelő módosítások
 • Kamarai Azonosító Szám használata a Kamarai nyilvántartási szám helyett
 • Adóazonosító megadás kötelezősége minden személy esetén
 • A szerződésmintákon módosult az ellenjegyzési záradék
2018-07-24 / v4.10.13.2
Változások:
 • A 20180701-es kérelem XML sémának megfelelő módosítások:
  • cégjegyzékszám ellenőrzés
  • kiskorú képviselője adatainak adóazonosító jel mezővel történő bővítése
  • Jogutódlás típusának módosítása
  • Egyéb módosítások
 • Nyilatkozatminták frissítése
2018-04-04 / v4.10.12.2
Változások
 • Szerződésminták és nyilatkozatminták hatályos jogszabályok szerinti módosításai (oldal sorszámozás, KASZ feltüntetése, egyebek)
2018-01-11 / v1.2.3.2
Változások:
 • Korábbi dokumentum megnyitási hiba javítása
2018-01-09 / 4.10.11.0
Változások:
 • NAV nyilatkozat változása
 • Kitölthető "A cég hivatalos elektronikus elérhetősége" (59-es) rovat
2017-10-17 / v4.10.10.13
Változások
 • Online céginformáció XML séma változásainak követése
 • Ingatlanhasználati nyilatkozat javítása
 • Egyéb javítások
2017-08-16 / v4.10.10.8
Javítások
 • Szerződésminta tagjegyzék export
 • Zálogjogosult ellenőrzés
2017-07-29 / v4.10.10.7
Változások:
 • Cégbizonyítvány XML import módosításai a 20170608 sémához
 • Telepítő modul frissítése
2017-07-25 / v4.10.10.5
Változások
 • A 20170608-as kérelem XML sémának megfelelő módosítások
  • Megadható az EUID a Nem természetes személyeknél
  • Jegyzett tőke változásának időpontja kikerült a kérelemből
  • Változásbejegyzésnél már nem lehet választani a szerződésmintával készült opciót
  • Kft. tagok adatainál a korábbi zálogjogosult már zálogjogosulti bizományos is lehet
2017-05-07 / v4.10.9.5
Változások:
 • Licenchosszabbításkor az új licenc automatikus regisztrálása a programba
2017-01-11 / v4.10.9.1
Változások:
 • 59. rovat (Cég hivatalos elektronikus elérhetősége) a megfelelő szabályozás hiányában a cégszolgálat kérésére átmenetileg nem tölthető ki
 • 25. rovat törölhetővé tétele
2017-01-05 / v4.10.8.3
Változások:
 • 2017.01.01-én hatályba lépő XML sémának megfelelő módosítások
  • KIVA bejelentési lehetőség
  • Új rovat: 59. Cég hivatalos elektronikus elérhetősége
  • Egyéb ellenőrző szabályok
 • Postai irányítószám-település összerendelés frissítése
2016-01-28 / v4.10.7.1
Változások:
 • Kérelem XML séma változása 2016.01.01 -től hatályos jogszabályoknak megfelelően
2015-11-30 / v4.10.6.18
Változások:
 • új, szerződésmintából generálható nyilatkozat (apport nyilatkozat)
 • személymásoló eszköztár bővítése szerződéstmintákban
 • NAV nyilatkozat szövegpontosítás
2015-03-16 / v4.10.6.6
Változások:
 • Kft., KKt. és Zrt. szerződésminták és a kapcsolódó export RTF dokumentumok javításai
2015-03-13 / v4.10.6.5
Változások:
 • Bt. szerződésminta export dokumentum pontosításai
2015-03-12 / v4.10.6.4
Változások
 • Zrt és Bt. szerződésminták javítása
2015-01-08 / v4.10.6.3
Változások
 • Áfanyilatkozat ellenőrzésének javítása
2015-01-07 / 4.10.6.2
Változások:
 • Kérelem XML séma változása 2015.01.01 -től hatályos jogszabályoknak megfelelően
2014-10-13 / v4.10.5.13
Változások:
 • Egyszemélyes Zrt. szerződésmintájának exportja
 • Kft és Bt szerződésmintákban történt javítások
 • Egyéb javítások
2014-07-09 / v4.10.5.9
Változások:
 • Tagjegyzék export funkcióban hibajavítás
2014-07-08 / v4.10.5.8
Változások:
 • Ellenőrzési algoritmusok bővítése
 • NAV nyilatkozat nyomtatás javítása
2014-07-04 / v4.10.5.7
Változások:
 • elérhető a kkt., egyéni cég, zrt., egyszemélyes zrt. szerződésmintája
 • egyszemélyes kft. alapító okirata 5.1.-es és 8.2-es rovatának javítása
2014-05-20 / v4.10.4.5
Változások:
 • Elérhető a szerződésmintából exportálható tagjegyzék
 • Hibajavítás
2014-04-29 / v4.10.4.4
Változások:
 • Nyilatkozatminták bővítése szerződésmintából generálható dokumentumokkal
2014-04-23 / v4.10.4.0
Változások:
 • Nyilatkozatminta bővítése
 • egyszemélyes kft. szerződésminta 6-os rovat javítása.
2014-04-23 / v4.10.3.2
Változások:
 • Egyszemélyes kft. szerződésminta megnyitási hiba javítása
2014-04-15 / v4.10.3.1
Változások
 • A Bt. cégforma szerződésmintája elérhető.
2014-04-10 / v4.10.2.9
Változások
 • Aláírás minták elérhetők
 • Nyilatkozatminta eltiltásról elérhető
2014-04-07 / v4.10.2.3
Változások
 • Újra elérhető az Egyszemélyes Kft. szerződésminta készítése funkció
2014-03-31 / v4.10.1.12
Változások:
 • Egyes cégformáknál Importálási hiba javítása
2014-03-28 / v4.10.1.11
Változások:
 • Új típusú szerződésminta Kft. cégformára
2014-03-25 / v4.10.1.8
Változások
 • Online céginformáció szolgáltatás helyreállítása
2014-03-18 / v4.10.1.3
Változások:
 • Kérelem XML séma változása a 2014.03.15.-től hatályos jogszabályoknak megfelelően
2014-01-06 / v4.10.0.3
Hibajavítás
2014-01-01 / v4.10.0.2
Változások:
 • Főállású kisadózó esetén választható a magasabb adózási forma
 • Áfanyilatkozat d., pontjában a tagállomok bővítése Horvátországgal
2013-11-05 / v4.9.0.9
Változások:
 • Címek ellenőrzéséhez használt posta irányítószám-település összerendelő lista frissítése
 • Egyéb javítások
2013-08-12 / v4.0.9.5
Változások
 • Ügyfél adatbázis bővítése születési hely mezővel
 • Kisadózó nyilatkozat téves hiba jelzésének javítása
 • Egyéb javítások
2013-06-20 / v4.0.9.3
Változások:
 • Nem természetes személy eszköztára és adatbáziskezelése
 • Helyes kitöltést segítő funkciók bővítése
2013-02-05 / v4.8.0.18
Váltzások:
 • Egyéni cég tag rovatban a változás időpontjának megadásánál jelentkező hiba javítása
 • Születési idő ellenőrzése változásbejegyzéskor is
2013-01-30 / v4.8.0.16
Változások
 • Ingatlanhasználati nyilatkozat exportálása
 • Hibajavítások
2013-01-07 / v4.8.0.6
 • Javítás: Születési idő megjelenítési hiba megnyitáskor a Kft. 3-as rovatban.
2013-01-04 / v4.8.0.5
Változások:
 • Melléklet lista törlésekor fellépő hiba javítása
 • Tabsorrend javítása alrovatok folytatásánál
 • Szerződésminta megjelenítési hiba javítása
2012-12-21 / v4.8.0.1
Változások:
 • Korlátlan számú tag és képviseletre jogosult kezelése.
2012-12-11 / v4.7.2.2
Változások:
 • 20121201.xsd séma szerinti XML előállítása: NAV nyilatkozat bővítése az "f" (Pénzforgalmi elszámolás) és "g" (Kisadózók tételes adója) pontokkal.
2012-09-26 / v4.7.1.30
Változások:
 • Javítás az aláírás-minta csatolásának jelölésében.
2012-09-26 / v4.7.1.26
Változások:
 • Hibajavítások
  • Aláírás minta szövegezés
  • Egyszemélyes Zrt. szerződésminta megnyitási problémája
  • Hiányzó "Kiskorú kézbesítési megbízottja" hozzáadási lehetősége a Kft. 1-es és 3-as cégformától függő rovatoknál.
2012-07-24 / v4.7.1.18
Változások:
 • Formai ellenőrzések bővítése
2012-07-17 / v4.7.1.10
Változások:
 • 20120711.xsd séma szerinti XML előállítása
 • Címekre vonatkozó formai követelmények ellenőrzése
2012-06-07 / v4.7.0.2
Változások:
 • Országkód ellenőrzési hiba javítása egyes címeknél
2012-06-06 / v4.7.0.0
Változások:
 • Szövegszerkesztővel szerkeszthető szerződésminták (Kft., Egyszemélyes Kft., Bt.)
 • Mellékletlista bővítése
2012-04-04 / v4.6.0.11
Változások:
 • Új beállítási lehetőség: TEAOR kód nyomtatása a szerződésmintában
 • NAV nyilatkozat nyomtatás javítása
 • Egyéb javítások
2012-03-06 / v4.6.0.7
Változások
 • Online céginformáció import módosításai
 • Születési idő kötelezősége bejegyzés esetén
 • Március 1-jei változásokat érintő egyéb kiegészítő módosítások
2012-03-01 / v4.6.0.3
Változások:
 • XML séma módosítása a március 1-jei jogszabályváltozásoknak megfelelően
 • Nyilatkozatminták módosításai a március 1-jei jogszabályváltozásoknak megfelelően
 • Szerződésminták módosításai a március 1-jei jogszabályváltozásoknak megfelelően
 • Személyadatokat kezelő eszköztár megújítása
2012-01-17 / v4.5.1.1
Változások:
 • Kitöltés-ellenőrzési funkció kibővítése a NAV szempontjai alapján
2012-01-02 / v4.5.0.1
Változások:
 • 20120101.xsd séma szerinti XML előállítása
 • Új szerződésminták: Zrt., Egyszemélyes Zrt.
 • NAV által elfogadott közterület-jelleg vizsgálat a szerződésmintákban is
2011-06-24 / 4.4.0.13
Változások:
 • Cég székhelyének megadásakor közterület-jelleg ellenőrzése a NAV által elfogadott megnevezések alapján. Az ellenőrzés azért szükséges, mert a NAV hibás kitöltés esetén nem ad ki adószámot 2011. június 1-től.
2011-04-18 / v4.4.0.8
Változások
 • Tagjegyzék generálása szerződésmintából
 • E-mail cím validátor javítása
 • Ügyféladatbázisból külföldi cím másolása szerződésmintába - javítás
2011-04-07 / v4.4.0.5
Változások:
 • Nyilatkozatminták előállítása szerződésmintából:
  • Alapításkori határozatok
  • Befizetési nyilatkozat
  • Ügyvédi meghatalmazás
 • Legutóbb használt dokumentumok újranyitása
 • Egyéb módosítások a gyorsabb munkavégzés érdekében
2011-01-05 / v4.3.0.2
Változások
 • Illeték és költségtérítés megadási módjának javítása
2011-01-04 / v4.3.0.1
Változások:
 • 2010. dec. 22-től hatályos XML-séma szerinti XML készítése visszamenőleges verzió-konvertálással
 • OCCSZ-sémaváltozás alapján történt módosítások a letölthető cégadatoknál
 • Tevékenységi kör másolása kérelemből szerződésmintába
 • Nyilatkozatminta javítása
 • Hatályos ÁSZF frissítése a programban
 • Súgó frissítése
 • Egyéb kényelmi funkciók beépítése
2010-06-21 / v4.2.1.1
Változások:
 • Hibajavítás - A mellékletek kiválasztásánál a magyartól különböző nyelvek visszaváltanak magyarra a dokumentum újbóli megnyitásakor
2010-06-08 / v4.2.1.0
Változások: 4.1.3.0 verzióval készült szerződésminták megnyitási hibájának javítása
2010-06-04 / v4.2.0.3
Új funkciók:
 • Kereshető ügyvéd által ellenőrzött mellékletlista
 • Aláírásminta generálása kérelemből
 • Cégjegyzésre jogosultak nyilatkozatainak generálása kérelemből
 • Partnertörzs adatbázis
 • Másolható az illeték és a költségtérítés 16 számjegyű azonosítója
 • Ha csak egy jogi képviselő van regisztrálva a programban, automatikusan ő lesz a kiválasztott
 • Mellékletlista - automatikusan kiválasztott nyelv: magyar
Hibajavítások:
 • Alrovatszám mentése a Zálogkötelezett rovatban
 • Nyomtatási hiba
 • Külföldi cég magyarországi fióktelepe - hibás rovat
2010-02-25 / v4.1.3.0
Új funkciók:
 • Egyéni cég szerződésmintája
 • Közkereseti társaság szerződésmintája
2010-02-10 / v4.1.2.4
Változások:
 • Jegyzett tőke változási időpontjának kitöltése nem kötelező
 • A Mellékletlista kereső hibájának javítása
 • Az alrovatok folytatásakor a TAB az új alrovat első mezőjére teszi a fókuszt
 • A Képviseletre jogosultak adatainál e-mail cím mentése javítva
2010-02-01 / v4.1.2.1
Változások:
 • Extrém nagy kérelem esetén előálló erőforrás-allokáció hibájának javítása
 • Számmezőbe tizedesvessző beírása lehetséges
2010-01-01 / v4.1.2.0
Változások:
 • A Cégtulajdonos adatainál (1(11)-es rovat) új elemek
 • Ugyanezen rovat fejléce változott
 • Cégbejegyzési kérelem -> Adatlap -> Költségtérítés előtt Fizetés módja új elem
 • ÁFA-nyilatkozatba bekerül b-pont-P elé b-pont-V
 • ÁFA-nyilatkozatba bekerül f-pont-1 elé e-pont-7
 • ÁFA-nyilatkozatba bekerül f-pont-1 elé e-pont-8
 • Változásbejegyzési kérelem -> Adatlap -> Költségtérítés előtt Fizetés módja új elem
 • 11-es rovat (jegyzett tőke) kitöltése kötelező
2009-12-11 / v4.1.1.0
Változások:
 • Kiemelés funkció a bevitt adatokra, így már nem csak alapításra, hanem változásra is alkalmas a szerződésminta
 • Természetes személy adatainak másolási lehetősége
 • Tagok neveinek kiírása a szerződésminta aláírásához
 • Oldalszámozás szerződésmintához
2009-11-13 / v4.1.0.3
Változások:
 • Nyomtatáskor lapok kiválasztása, nyomtatási hiba javítása
 • Címlista szétbontása a címek eredete szerint a kérelem cím kitöltésekor
 • Openssl dll-ek frissítése
2009-11-10 / v4.1.0.2
Változások:
 • Együtt megnyitható a kérelem és a szerződésminta
 • Címmásolás szerződésmintából kérelembe
 • Hibajavítás: Online importálás, korábbi verziós dokumentum megnyitása
2009-11-06 / v4.1.0.1
Változások:
 • Szerződésminta funkció
2009-09-26 / v4.0.2.3
Változások:
 • Hibajavítás
2009-09-14 / v4.0.2.2
Változások:
 • Megnyitás hibájának javítása
2009-09-12 / v4.0.2.1
Változások:
 • Tanúsítvány feltöltése a Képviseletre jogosultak rovatnál
 • Az Adószám ellenőrzésének módosítása
2009-09-02 / v4.0.1.1
Változások:
 • APEH nyilatkozat nyomtatási hiba javítása
 • névtér hiba (némely régebbi dokumentum nem volt megnyitható)
 • új kötelező melléklet: "A vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt"
2009-08-31 / v4.0.1.0
Változások:
 • A Cím elemeire hosszkorlátozás bevezetése
 • A 9-es rovatból kikerül a főtevékenység jelölése
 • A Kérelmező adatainál a Főtevékenység törlése
 • A Képviseletre jogosultak rovatba bekerült az adószám/adóazonosító jel
 • Az APEH-nyilatkozat ellenőrzés ellentmondásainak ideiglenes feloldása a 12-es cégforma esetén
2009-08-07 / 4.0.0.13
Változások:
 • 53-as rovat folytathatósága
 • többsoros melléklet - címeknél megjelenítési sorrendi hiba javítása
2009-07-24 / v4.0.0.12
Változások:
 • Gyors-kereshető mellékletlista
 • Egyszerűsített cégeljárás során a 45. rovat e-mail kitöltésének kötelezővé tétele
 • Kft változásbejegyzésnél a 22-es és a 16-os rovat szövegezésének javítása
2009-06-18 / v4.0.0.11
Változások:
 • ÁFA-nyilatkozat címkék kiíratása
 • Mentéskor létező fájlnévre rákérdezés (felülírás)
 • 120 DPI-s indítóképernyő hiba javítása
 • tab-sorrend javítása
2009-06-02 / v4.0.0.10
Változások:
 • Nyomtatáskor adódó esetleges hibák javítása
 • 22-es rovat szövegjavítása
 • Többsoros mellékletmező
2009-05-29 / v4.0.0.8
Válatozások:
 • Licenchosszabbítás funkció
2009-05-27 / v4.0.0.6
Változások:
 • Kézbesítési megbízottnál visszaolvasási hiba javítása
2009-05-26 / v4.0.0.5
Változások:
 • Rovat kiválasztása nyomtatáskor
 • XML társítása a programhoz
2009-05-22 / v4.0.0.4
Változások:
 • Változás időpontja ellenőrzés
2009-05-21 / v4.0.0.3
Változások:
 • Alapértelmezett dátumkitöltés 8-as rovat első helyéről
 • Javítás: Cégjegyzékszám változásbejegyzésnél a Cégazonosító elemben
 • APEH-nyilatkozat nyomtatása
2009-05-20 / v4.0.0.2
Változások:
 • 2008-as dokumentumok konverziója
 • Importáláskor hibás xmlns attribútum kivétele
 • Változásbejegyzés minden TEÁOR-név választás
2009-05-19 / v4.0.0.1
Verzióváltás
 • Hagyományos lapok helyett rovat alapú struktúra
 • Hibás kitöltés esetén a hiba okának jelzése a státuszikon segítségével
 • Cím vágólap
 • Választható mellékletlista
 • Erőforrás igény csökkentése
2009-03-16 / v3.2.0.9
Változások:
 • Zártkörűen működő részvénytársaság esetén a 9-es rovat (Az ügyvezetés típusa) ellenőrzésének javítása
 • Végrehajtói iroda (2-es rovat): dokumentum visszatöltési hibájának javítása
2009-01-21 / v3.2.0.8
Változások:
 • 8-as rovat (Létesítő okirat kelte) javítása
2009-01-15 / v3.2.0.7
Változások:
 • Online XML importálási szabályok módosítása az új séma szerint
2009-01-14 / v3.2.0.6
Változások:
 • TEÁOR megnevezés kitöltéséhez a 92-03 lista visszahelyezése a 9-es rovatba
 • Település-Irányítószám fordító lista frissítése
 • Változás lapokon Kft.-hez tartozó Üzletrészen Jelzálog rovat módosítása a hatályos formára
2009-01-13 / v3.2.0.4
Változások:
 • Darab elem törlése a korábban készített dokumentumoknál
 • Online importált változásbejegyzés esetén a TEÁOR kódok kitörlése a dokumentumból
2009-01-12 / v3.2.0.3
2008. 12. 30-án kiadott új XSD séma módosításainak követése
Változások:
 • Adatlap változások
 • APEH nyilatkozat bővítése az "U" ponttal és a főtevékenységgel
 • Mellékletek darabszámának törlése
 • 8-as rovat változása
 • Új rovat: 56 - Cégiratok fordítási nyelve
 • TEÁOR kód törlése az Adatlapon és az Általános adatoknál
2008-11-24 / v3.1.0.11
Változások:
 • Százas nagyságrendű tevékenységi kör esetén előforduló mentési hiba javítása.
2008-11-11 / v3.1.0.10
Változások:
 • Importálásból történő változásbejegyzés esetén a Tisztség konvertálási hibájának javítása.
2008-10-27 / v3.1.0.9
Változások:
 • Letölthető kivonat XML sémájának megváltozása miatt szükséges programmódosítások.
2008-10-27 / v3.1.0.8
Változások:
 • A program által tévesen generált log állományok eltávolítása.
2008-10-20 / v3.1.0.7
Változások:
 • A Cégjegyzék régi struktúrájában nyilvántartott cégek XML kivonat importálása esetén előforduló konverziós hibák javítása
2008-09-30 / v3.1.0.6
Változások:
 • Címellenőrzések bővítése - bizonyos esetekben a hiányos címkitöltést nem jelezte hibásnak a program
 • A 13-as rovat folytatása esetén előforduló dokumentum visszaolvasási hiba javítása
2008-09-23 / v3.1.0.5
Cégbizonyítvány importálás címkezelésének bővítése:
 • A korábban bejegyzett cégek esetén előfordulhat, hogy a Cégbíróság adatbázisában a címadatok egy összefüggő szövegként vannak nyilvántartva. Az ilyen címek nyomtatványba történő importálásakor a Cégírnok azt a szabályt alkalmazza, hogy a cím irányítószámát a nyomtatvány irányítószám mezőjébe másolja, míg a cím többi adatát (utca, házszám, emelet stb.) a helység mezőbe. Ebből adódóan a cím kitöltése eltér a hagyományosan kézzel kitöltött formától, de a kérelem ilyen formában is megfelel a sémának, és a cégszolgálat elfogadja azt.
2008-09-15 / v3.1.0.3
Új funkciók:
 • Online cégbizonyítvány letöltési és importálási lehetőség
 • APEH nyilatkozat-ellenőrző algoritmus beépítése
 • Indító főmenü megjelenítése a tipikus cégformákkal
 • Jogtanácsosok számára is használható regisztráció
Javítások
 • Tabulátor sorrendjének javítása a változásbejegyzés lapokon
 • Dátum komponensek alapértelmezett értékének beállítása a "Létesítő okirat kelte" dátum mezőben szereplő értékre
 • Változásbejegyzés esetén új Rövid név felvételére is lehetőség van, ha korábban a cégnek nem volt rövid neve
 • A 13-as rovat esetén a hibásan beszúrható pótlap javítása
 • Zrt. változás 4. lapján az "Ügyvezetés típusa" dátum mezőinek működési hibájának javítása
2008-07-20 / v3.0.1.7
Változások - XSD séma módosításainak követése:
 • A címeknél ezentúl nem kötelező a Terület kitöltése, mivel a helyrajzi számos címeknél ide nem lehet semmit sem írni
 • A 22-es rovaton belül (Jogutód elem) nem kötelező a cégjegyzékszám megadása, mivel átalakulásnál nem tudható előre az új cég cégjegyzékszáma
 • A Jogviszony kezdete dátumának megadása nem kötelező, mert a régi adatok esetén nincs minden esetben megadva ez az adat a cégjegyzékben
2008-07-16 / v3.0.1.6
Változások:
 • Javítás - pótlap ellenőrzések bővítése
 • Javítás - bejegyzésnél az alrovatok automatikus sorszámozásának esetenkénti kihagyása a folytatás lapokon
 • APEH-nyilatkozat kitöltésének ellenőrzése. A funkció csak a kitöltés tényét ellenőrzi, a kitöltés helyességét nem!
2008-07-14 / v3.0.1.5
Változások:
 • Javítás - a Cégbejegyzés és a Névfoglalás lapokon már nem kötelező a Cég rövidített elnevezésének kitöltése
 • Javítás - a Változásbejegyzés 22. rovatban az átalakulás időpontjának megadása már nem kötelező
 • Pótlap kérésekor bővített ellenőrző algoritmus figyeli a helyes kitöltést
2008-07-04 / v3.0.1.3
Változások:
 • Figyelmeztetés mentéskor, ha a dokumentum hibásan van kitöltve
 • Szerződésminta alapján készült okirat esetén a 3. lapon a törvényességi vizsgálati nyilatkozat automatikus bejelölésének felajánlása
 • Javítás - Kft. Cégbejegyzésnél cégformától függő adatok 2. lapjának kitöltése nem kötelező
 • Javítás - Bt. Változásbejegyzésnél cégformától függő adatok 2. lapján kültag külföldi lakóhelyében nem kötelező a kerület megadása
2008-07-01 / v3.0.1.0
Változások:
 • Cég- és Változásbejegyzésnél az Általános adatok új rovattal bővült: "Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló" rovatszám: 54.
 • Az elkészült XML dokumentum fejlécében az ellenőrző séma elérése: http://www.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany20080701.xsd
 • Az elkészült XML dokumentum fejlécében a vizuális megjelenítő leíró fájl elérése: http://www.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany20080701.xslt